KATETUOTTOHINNOITTELU

Katetuottohinnoittelu perustuu minimikalkyyliin, jossa tuotteelle kohdistetaan vain muuttuvat kustannukset ja hinnoittelussa huomioidaan katetarve kiinteille kustannuksille ja tavoitevoitolle.

Peruskaava

Tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset
   + Katetuottotavoite
= Myyntihinta ilman alv
   + Arvonlisävero
= Verollinen myyntihinta

Kate lasketaan yleensä prosentteina loppuhinnasta. Katteen suuruus vaihtelee eri toimialoilla ja eri tuoteryhmillä.

Jos tietyllä tuoteryhmällä on kate 65%, saadaan tuotteen hinta laskettua suoraan kaavan avulla.

Myyntihinta ( ilman alv) = 100 * muuttuvat kustannukset / ( 100 - kate%)

 

Tai laskemalla hinnoittelukerroin 

Hinnoittelukerroin = 100 % / 100% - KTP

Myyntihinta = Hinnoittelukerroin x hankintahinta

Esim.

Siinä tapauksessa, että kate on 65%, on hinnoittelukerroin:  
100 / (100 - KTP) = 100 / 35 = 2,8571

Jos tuotteen muuttuvat hankintakustannukset ovat 2,48 €.

Myyntihinta ilman alv = 2,8571 (hinnoittelukerroin) * 2,48 = 7,08 € (kun kate 65%) 

Arvonlisäverollinen myyntihinta = 1.22 * 7,08€ = 8,64 € (jos verokanta 22%)

ja edelleen katelaskelma yhden tuotteen osalta

Myynti 7,08 100%
Muuttuvat kustannukset 2,48 35%
Katetuotto 4,60 65%

Hinnoittelukertoimia voidaan määritellä tilinpäätöksistä tai budjettitiedoista, jolloin hinnoittelu on myös keino saavuttaa budjettitavoitteet.


Miten katetarve määritellään, mikä on sopiva kate% ?

Katetarpeen määrittelyssä on tunnettava koko yrityksen kustannusrakenne, jotta tiedetään kuinka paljon katetta kaikkiaan tulee kerätä kattamaan kiinteät kustannukset ja lisäksi pitäisi jäädä vielä voittoakin. Seuraavassa on esimerkin avulle esitetty katetarpeen kohdistamistapoja.

Koko yrityksen katetarve voidaan laskea tuloslaskelmakaavasta alhaalta ylöspäin:

Tavoitetulos
   + Poistot ( voidaan ottaa lainojen lyhennysten mukaisina)
Rahoitustarve
   + Korot
   + Kiinteät kulut
= Katetuotto ( eli ns. myyntikatetarve)

Esim.

Hinnoitellaan palvelu XZ, jonka muuttuvat kustannukset ovat 1801 euroa.

Koko yrityksen katetarve on 218 000 euroa ja työtunteja yht. 2400 h

1) TAVOITEKATE / TYÖTUNTI

Esim. palvelun XZ tuottamiseen menee 12,5 h.

Tavoitekate/ h = 218 000euroa / 2400 h = 91,20 euroa

Palvelun XZ tavoitekate on 12,5 h * 91,20 euroa eli 1140 euroa

Palvelun XZ tavoitehinta = (1801 + 1140) + alv = 2941 + alv

2) TAVOITEKATE % MUUTTUVISTA KUSTANNUKSISTA

Jos yrityksen muuttuvat kustannukset tulevat olemaan 338 900 euroa ja katetarve kiinteille edelleen 218 000 euroa.

Voidaan laskea suhdeluku 218 000 / 338 900 * 100 % = 64,5%

eli muuttuvien kustannusten päälle on laitettava 64,5% katetta, jotta saadaan tavoiteltu myyntihinta

Palvelun X hinnoittelu:

Muuttuvat kustannukset 1801,00
Tavoitekate 64,5% 1163,45
Tavoitehinta 2964,45
+ alv